- Ydych chi'n rhan o sefydliad pêl-droed / pêl-droed?
- Ydych chi neu'ch mudiad sydd â diddordeb mewn gwneud arian ychwanegol?


Mae clybiau / busnesau a rhaglenni addysg pêl-droed yn gymwys i gael cais i'r rhaglen gysylltiedig. Profiad o gyfraddau comisiynu uchel o 25% neu fwy! Mae partneriaid cysylltiedig hefyd yn elwa o aelodaeth am ddim.
Sefydlu cyflym iawn, llenwch y ffurflen heddiw a dechrau comisiynu!

Nid oes lleiafswm i gael eich talu a gallwch wneud arian o un gwerthiant. Fe'ch telir yn uniongyrchol i'ch cyfrif PayPal.
Dylid cyfeirio cwestiynau ychwanegol at Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld..

Ar ôl mewngofnodi, efallai y bydd angen i chi ailedrych ar 'Feature> Affiliate Form'. Yna, byddwch chi'n gallu cael mynediad i'ch cyfrif cysylltiedig.

Defnyddiwr newydd

Cofrestrwch os nad oes gennych gyfrif ar y wefan eto. Bydd yr opsiwn hwn yn creu defnyddiwr newydd ac yn gofyn am gyfrif cysylltiedig sy'n gysylltiedig â'r defnyddiwr

Dychwelyd defnyddiwr