Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Offer Pêl-droed
Siop Puma.com

20 YRD Prawf Ystwythder

Sefydlu tri chonnyn marcio mewn llinell syth, yn union pum llath ar wahân - conau B, A (canol) a C. Ar bob côn gosodwch linell ar draws defnyddio tâp marcio. Mae'r amserydd wedi'i leoli ar lefel y ganolfan A cone, sy'n wynebu'r athletwr. Mae'r athletwr yn croesi'r côn canol A gyda thraed pellter cyfartal ar wahân ac yn gyfochrog â llinell y conau. Pan fydd yn barod, mae'r athletwr yn rhedeg i gôn B (cyffwrdd y llinell gyda'r naill droed), yn troi ac yn cyflymu i gôn C (cyffwrdd y llinell), ac yn gorffen trwy gyflymu trwy'r llinell wrth gôn A. Dechreuir y stopwatch ar y symudiad cyntaf o yr athletwr ac yn atal y gwylio pan fydd torso'r athletwr yn croesi llinell y ganolfan. Mae'r ymarfer hwn yn efelychu ystwythder ac adwaith pêl-droed.

Ffig 1. Prawf Agility 20Yrd