Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Mewngofnodi
cofrestr


Offer Pêl-droed
Siop Puma.com

Pêl-droed Gorffen Driliau 9-11yrs

Sefydlir ymarferion pêl-droed pêl-droed ac ymarferion i ddatblygu technegau pêl-droed yn yr ymarferion hyn ym mlynyddoedd cynnar datblygiad chwaraewyr. Nid yw'r sesiynau hyfforddi hyn o dan bwysau dim neu ddim yn y cyfnodau datblygu cynnar a chaffael sgiliau.

Is-gategorïau

Saethu gwrthwynebu

Gorffen driliau gydag elfennau o bwysau (naill ai goddefol neu weithredol) ei gwneud yn ofynnol i'r pêl-droedwyr i ddatblygu gorffen techneg dan bwysau.

Driliau Gorffennu technegol

Driliau Gorffen y lle hwnnw pêl-droedwyr mewn sefyllfaoedd lle mae'n ofynnol iddynt i ddefnyddio sgiliau a thechnegau gorffen penodol. Mae lefel uchel o allu technegol yn cael ei ddatblygu. Yn gyffredinol mewn sefyllfaoedd gwrthwynebu heb.