Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Offer Pêl-droed
Siop Puma.com

sawdl gleisio

anaf Disgrifiad

Llysiau ysgarthol occus pan nad yw amddiffyn y sawdl yn ddigonol. Fel arfer, mae'r ardal asgwrn sawdl (Calcaneus) yn cael ei ddiogelu gan faes braster. Fodd bynnag, gall y braster hwn gael ei gwthio i fyny ochr y sawdl sy'n gadael y sawdl heb ei amddiffyn.

Arwyddion a Symptomau

Poen cawl.

Achosion

Gall halogau brwsio gael eu hachosi gan or-drin neu drwy ffiniau ailadroddus (gweithgaredd corfforol) ar wyneb caled. Gall hyfforddi caeau dan do neu ar gaeau gwyrdd achosi sodlau wedi'u brwsio.

Triniaeth

Mae angen gorffwys ar sodlau wedi'u brwsio. Bydd gweddill cynnar ac estynedig ar ôl y diagnosis yn arwain at adferiad da. Osgoi gweithgareddau sy'n golygu bod ar eich traed am gyfnodau estynedig. Os oes angen ichi, dylech uwchraddio eich troed i wella diogelwch i'r ardal heel.