Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Offer Pêl-droed
Siop Puma.com

Pêl-droed Technegol Driliau

Driliau ac ymarferion pêl-droed technegol yn cael eu cynllunio i hyrwyddo chwaraewyr dechneg a sgiliau. Raddol bydd chwaraewyr yn dysgu dros gyfnod o amser cydlynu a phatrymau modur sylfaenol sydd eu hangen arnynt i ddatrys problemau sy'n gysylltiedig â gêm pêl-droed penodol. Y broses o wneud penderfyniad yn gymhleth iawn a chwaraewyr yn reactling nid yn unig i'r symudiadau timau eraill, ond hefyd i'w teammates eu hunain. Dewis yr atebion mwyaf effeithiol i broblemau hyn yn gofyn am lefel uchel o bêl feistrolaeth ac ystod eang o sgiliau echddygol mewn pêl-droed ar lefel uwch. Mae'r rhain yn sgiliau pêl-droed technegol yn cael eu dysgu trwy amrywiaeth o ymarferion pêl-droed technegol blaengar. Dylid cynnal ymarferion technegol yn cael ei berfformio gyntaf ddiwrthwynebiad i ganiatáu i'r cysur chwaraewyr wrth wneud camgymeriadau a dysgu. Y nod yw y bydd sgiliau technegol hyn yn y pen draw yn gallu cael ei berfformio mewn modd addasol a hyblyg ar y cae ar y cyd â holl anghenion y chwaraewr yn gwneud penderfyniad i wneud.