Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Offer Pêl-droed
Siop Puma.com

Cefndir

Fel hyfforddwr, rwyf yn chwilio am arferion a sesiynau hyfforddi newydd a blaengar yn gyson. Edrych am driliau pêl-droed ac arferion sy'n ennyn diddordeb, ysbrydoli a herio fy chwaraewyr i ddod yn well (fel yr wyf yn dal i wneud heddiw). Yr ysbrydoliaeth ar gyfer datblygu'r wefan hon oedd y prinder o ddeunydd hyfforddi o safon sydd ar gael. Roeddwn i'n blinedig o edrych ar yr un driliau mewn llyfrau a DVD. Mae'r llyfrgell hyfforddiant helaeth yn gynnyrch o flynyddoedd o chwarae, hyfforddi, astudio a chofnodi'r driliau mwyaf cofiadwy ac effeithiol. Cymerwyd methodoleg hyfforddi gan hyfforddwyr ac academïau ledled y byd gyda'r nod i greu'r casgliad driliau mwyaf cynhwysfawr yn unrhyw le. Mae'r llyfrgell yn parhau i gael ei ddatblygu a'i ychwanegu i gynnal arferion sy'n newid erioed o hyfforddwyr modern a gwyddoniaeth chwaraeon. Byddwn bob amser yn fyfyrwyr o'r gêm. Cymerwyd llawer o'r sesiynau yn y llyfrgell o astudio rhai o'r hyfforddwyr pêl-droed mwyaf parchus yn y byd (gan Jose Mariniho i Vann Gaal). Gobeithio y bydd eu gwaith yn eich annog i ddefnyddio ac arbrofi gyda'u syniadau a'u hegwyddorion a'u haddasu i anghenion eich timau.

Pêl-droed Pêl-droed a adeiladwyd gan Hyfforddwyr Proffesiynol

Bydd hyfforddwyr bob amser yn fyfyrwyr o'r gêm. Yn ProfessionalSoccerCoaching.com nid oes unrhyw gemau i werthu'r cynnyrch. Mae'r wefan hon yn cynnig ymarferion hyfforddi proffesiynol ar gyfer pêl-droed a ddarperir gan hyfforddwyr academaidd proffesiynol sy'n gweithio, a fydd yn cynorthwyo eich gallu i ddatblygu eich gallu technegol a'ch tîm a'ch gwybodaeth dechnegol ac egwyddorion tactegol.

Hyfforddiant Pêl-droed Ansawdd Ymarferion

Caiff yr holl driliau neu'r arferion yn y gronfa ddata eu hadolygu'n drylwyr ac fe'u defnyddiwyd mewn lleoliadau ymarferol gyda thimau neu chwaraewyr mewn academïau neu glybiau.

Ychwanegu Eich Pêl-droed Driliau (Rhannwch eich Arferion Rydym yn gymuned!)

I bawb sydd â'r un fath o deimladau a chariad mae gen i am hyfforddi'r gêm brydferth.gobeithio y byddwch chi'n mwynhau'r safle!