Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Siop Puma.com

Ymarfer ups Cynnes

Mae'r adran hon yn rhoi manylion arferion darparu ups cynnes sydd ill dau gemau a driliau thimau bach. Dylai driliau ac ymarferion cynhesu a ddefnyddiwyd cyn i feddygfeydd ymdrin â thri phrif agweddau y mae'n rhaid eu cyffwrdd arnynt er mwyn cyflawni parodrwydd ffisiolegol â phosibl; Cylchrediad - Codi y Gyfradd metabolig, cyhyrau - ymestyn, Cydlynu - Workout Technegol-benodol.

Share Mae hyn yn