Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Mewngofnodi
cofrestr


Offer Pêl-droed
Siop Puma.com

Ymarfer ups Cynnes

Mae'r adran hon yn rhoi manylion arferion darparu ups cynnes sydd ill dau gemau a driliau thimau bach. Dylai driliau ac ymarferion cynhesu a ddefnyddiwyd cyn i feddygfeydd ymdrin â thri phrif agweddau y mae'n rhaid eu cyffwrdd arnynt er mwyn cyflawni parodrwydd ffisiolegol â phosibl; Cylchrediad - Codi y Gyfradd metabolig, cyhyrau - ymestyn, Cydlynu - Workout Technegol-benodol.

Is-gategorïau

Driliau warmup

Driliau cynhesu yn ddulliau mwy regimented o ganiatáu i chwaraewyr i gynhesu i fyny. Gall y rhain yn cael ei berfformio gyda neu heb pêl-droed. Mae'r rhan fwyaf o dimau yn perfformio ymarferion cynhesu cyn i bob practis pêl-droed fel rhan o'r timau rheolaidd cynhesu llawn.