Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Offer Pêl-droed
Siop Puma.com

Pêl-droed Driliau Ffitrwydd

Mae angen cyfuniad o ffitrwydd aerobig ac anaerobig oherwydd natur y gêm a'r ffaith bod yna symudiad parhaus gyda llawer o pyliau byr o weithgaredd mwy dwys o chwaraewyr pêl-droed. Mae rhai swyddi yn gofyn am lefelau uwch o ffitrwydd anaerobig nag eraill, mae rhai yn gofyn am fwy Ffitrwydd pêl-droed Aerobig. Mae'n rhaid i chwaraewr canol cae gynnwys llawer o ddaear yn ystod gêm ac mae angen peiriant aerobig da arnoch. Mae ymladdwr pêl-droed ar y llaw arall yn gofyn am doriadau byr o weithgarwch ailadroddus ac mae angen mwy o gyflymder a Ffitrwydd pêl-droed anerobig.

Dylai chwaraewyr pêl-droed fod yn chwaraewyr pêl-droed cyntaf ac athletwyr yn ail. Nid yw hyn yn golygu nad yw eu meysydd athletaidd o ffitrwydd, cyflymder, cryfder, stamina ac ati yn bwysig, oherwydd eu bod, ond mae sgiliau a specifity ac ysbryd efallai yw'r mwyaf pwysig.

Ffitrwydd pêl-droed Aerobig penderfynu ar y lefel y gallwch eu cymryd i mewn ac yn defnyddio ocsigen i berfformio gweithgaredd. Nid yw gweithgaredd fel cerdded yn rhoi llawer o straen ar eich corff a gall rhan fwyaf o bobl ymdopi â'r gweithgaredd aerobig. Gweithgareddau aerobig yn gweithgareddau fel loncian, lle gallwch barhau heb fynd yn rhy flinedig. Rydych yn gweithio ar gyfradd sy'n golygu nad ydych yn cael blino neu yn gyfan gwbl allan o wynt. Bydd hyfforddiant Aearobic cynyddu lefel y blinder hyn yn digwydd, a bydd yn gwneud eich calon a'ch ysgyfaint yn fwy effeithlon ar gyfer ymarfer corff. Byddwch yn gallu rhedeg ymhellach ac yn gyflymach cyn cael blino.

Ffitrwydd pêl-droed Anaerobig yn penderfynu ar lefel y gallwch weithio mewn dwysedd uchel. Mae hyn fel arfer yn golygu cyfnodau byr o weithgaredd, lle byddwch yn aml fod allan o wynt. Rydych yn gweithio ar lefel lle na all eich corff yn darparu digon o ocsigen ac mae angen eich cyhyrau i gael ynni o glycogen. Gallwch ond yn gweithio am gyfnod byr ar y lefel hon cyn i chi fynd yn rhy blino ac yn mynd i mewn i rywbeth o'r enw "dyled ocsigen". Mae enghreifftiau o ymarfer corff anaerobig yn sbrintio. Hyfforddiant pêl-droed anaerobig, yn gwneud eich corff yn fwy effeithlon wrth ddefnyddio glycogen fel tanwydd eu storio a'u hefyd yn helpu i ddelio â dyled ocsigen. Un effaith dyled ocsigen yn cronni asid lactig, a deimlir pan fydd eich coesau, er enghraifft, yn teimlo teimlad o losgi ar ddiwedd sbrint hir dwys. Mae angen eu tynnu oddi ar cyhyrau cyn gynted ag y bo modd hwn asid lactig a hyfforddiant anaerobig helpu i wneud eich cyhyrau yn fwy effeithlon o ymdopi ag asid lactig ac yn well wrth dynnu cynhyrchion gwastraff o cyhyrau.