Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Offer Pêl-droed
Siop Puma.com

Pêl-droed Workout

Pêl-droed Workout

Arferion ymarfer pêl-droed ar gyfer ymarferion ffitrwydd a sgiliau yw asgwrn cefn pob chwaraewr pêl-droed (ieuenctid i broffesiynol). Yn syml, heb lefelau ffitrwydd da bydd cyflyru pêl-droed yn effeithio ar eich perfformiad ar y maes. Bydd trefn ymarfer corff a ffitrwydd dda yn gwella'ch perfformiadau ac yn eich amddiffyn rhag anafiadau.

Mae hyfforddiant ffitrwydd pêl-droed hefyd yn hanfodol os ydych chi eisiau datblygu fel chwaraewr pêl-droed. Dim ond chwaraewyr sydd â siâp corfforol da all ddisgwyl perfformio'n well. Mae cyflyru'ch corff yn hanfodol ar gyfer chwarae lefel uchel. Mae dwy ffordd y caiff ffitrwydd ei fesur mewn pêl-droed; aerobig ac anaerobig. Mae'r ymarfer pêl-droed hwn a wnaed ymlaen llaw yn wych ar gyfer y ddau chwaraewr ieuenctid i fod yn broffesiynol.
Os ydych chi eisiau bod yn chwaraewr pêl-droed cyflymach, cryfach a mwy heini, rydym yn argymell i chi edrych ar y Llawlyfr hyfforddiant Pêl-droed Personol a Hyfforddiant Sgiliau. Mae hwn yn llyfr sy'n peryglu'r holl ymarferion hyfforddiant ffitrwydd a sgiliau personol sydd eu hangen arnoch i fod yn chwaraewr lefel uchaf. Mae'n cynnwys darluniau, enghreifftiau ac awgrymiadau ar sut i weithio ar eich ffitrwydd a'ch sgil ar gyfer y canlyniadau gorau posibl. Mae'n cynnwys ymarferion pêl-droed unigryw 72 (ymarferion ffitrwydd pêl-droed a sesiynau sgiliau pêl-droed. Ar gael mewn e-lyfr a fformat llyfr rheolaidd.

Os ydych chi'n ddifrifol gyda'ch gyrfa pêl-droed neu os oes gennych uchelgeisiau i chwarae'n broffesiynol neu wella'ch chwarae mae'r canllaw ymarfer hyfforddi hwn yn hanfodol. Cliciwch yma i gael gwybod mwy.


Fel chwaraewr pêl-droed bydd angen cyfuniad o ffitrwydd pêl-droed aerobig ac anaerobig arnoch chi. Mae hyn yn cynnwys ar lefel pêl-droed ieuenctid ac ar y lefel pro. Mae gwahanol swyddi angen proffiliau ffitrwydd pêl-droed gwahanol. bydd rhai swyddi angen lefelau uwch o anaerobig tra bydd eraill angen mwy o ffitrwydd aerobig.

Os ydych chi'n chwaraewr canol cae rydych chi i fod i orchuddio llawer o gae yn ystod gêm bêl-droed reolaidd. Felly mae angen injan aerobig dda arnoch. Bydd angen i flaenwyr a streicwyr sbrintio yn gyflym a bydd angen mwy o ffitrwydd anaerobig arnynt felly.

Bydd eich grym a'ch cryfder cyhyrau nid yn unig yn dibynnu ar eich hyfforddiant ffitrwydd pêl-droed. Mae maeth pêl-droed priodol hefyd yn bwysig iawn os ydych chi am berfformio fwyaf. Fy mhrofiad i yw bod siâp ffitrwydd da yn golygu gwell perfformiad yn uniongyrchol.

"Rwy'n aml yn cael ceisiadau am raglenni hyfforddi ar gyfer chwaraewyr unigol, neu dim ond chwaraewyr sydd eisiau rhoi mwy o amser i'w rhaglenni hyfforddi eu hunain i ddod yn weithwyr proffesiynol, hyfforddi ar gyfer coleg neu brifysgol, gwneud timau ODP (yn yr Unol Daleithiau), ac ati. Ysgrifennwyd y canllaw hwn gyda'r nod o roi cyngor arbenigol i hyfforddwr gan hyfforddwr ffitrwydd personol, heb yr hyfforddwr. Nid llyfr theori yw hwn, mae'n cynnwys ymarferion go iawn! "

Erthyglau Perthnasol
Aerobig Ffitrwydd Driliau

Pêl-droed Driliau Ffitrwydd

Anaerobig Driliau Ffitrwydd
Ymarferion Pêl-droed Agility
Gweithgaredd Pêl-droed ar gyfer Ffitrwydd a Sgil

Hyfforddi Pêl-droed Proffesiynol

Treialon Pêl-droed a Tryouts