Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Offer Pêl-droed
Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Mewngofnodi
Cofrestru


Siop Puma.com

Ymarfer ups Cynnes

Mae'r adran hon yn manylu ar gynhesu arferion sy'n gemau ac yn ymarferion bach. Dylai ymarferion cynhesu ac ymarferion a ddefnyddir cyn meddygfeydd gwmpasu tair prif agwedd y mae'n rhaid cyffwrdd â nhw er mwyn sicrhau'r parodrwydd ffisiolegol mwyaf posibl; Cylchrediad - Codi'r Gyfradd Metabolaidd, Musculature - Ymestyn, Cydlynu - Workout Technegol-benodol. 

Is-gategorïau

Driliau warmup

Mae driliau cynhesu yn ddulliau mwy atodol o ganiatáu i chwaraewyr gynhesu. Gellir perfformio'r rhain gyda phêl-droed neu hebddo. Mae mwyafrif y timau'n perfformio driliau cynhesu cyn yr holl arferion pêl-droed fel rhan o drefn gynhesu lawn y timau.