Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Offer Pêl-droed
Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Mewngofnodi
Cofrestru


Siop Puma.com

Cynhesu Cyn Gêm

Ymarferion ac ymarferion cynhesu a ddefnyddir cyn gêm sy'n cwmpasu'r tair prif agwedd y mae'n rhaid cyffwrdd â nhw er mwyn sicrhau'r parodrwydd ffisiolegol mwyaf posibl; Cylchrediad - Codi'r Gyfradd Metabolaidd, Musculature - Ymestyn, Cydlynu - Workout Technegol-benodol. I adolygu mwy o ymarferion cyfeiriwch at Pêl-droed Driliau.

Is-gategorïau

Cynhesu Ymarferion

Mae driliau cynhesu yn ddulliau mwy atodol o ganiatáu i chwaraewyr gynhesu. Gellir perfformio'r rhain gyda phêl-droed neu hebddo. Mae mwyafrif y timau'n perfformio driliau cynhesu cyn pob gêm bêl-droed fel rhan o drefn gynhesu lawn y timau.

Cynhesu i fyny gemau

Mae gemau cynhesu yn ffordd hawdd o ganiatáu i chwaraewyr gynhesu mewn ffordd ddeinamig a phenodol. Gellir ymgorffori'r rhain mewn arferion cyn y gêm i ganiatáu i chwaraewyr gyflawni'r gweithgareddau penodol y byddent yn eu gwneud mewn gêm bêl-droed.