Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Offer Pêl-droed
Siop Puma.com

Egwyddorion HyfforddiIntegreiddio Hyfforddiant

Rhaid i ymarferion hyfforddi adlewyrchu natur aml-wyneb y gêm ei hun. Mae'r llyfrgell sesiynau yn canolbwyntio ar gasgliad o ymarferion hyfforddi sefydliadol (driliau pêl-droed) sy'n mynd i'r afael â hyfforddi systemau ffisiolegol a seicolegol ar y cyd. Mae theori a methodolegau hyfforddi traddodiadol wedi canolbwyntio ar hyfforddiant a datblygiad sgiliau pêl-droed ynysig yn bennaf. Ond gwyddom yn awr ac o integreiddio gwyddor chwaraeon i mewn i bêl-droed nad dyma'r ffordd fwyaf effeithlon o hyfforddi chwaraewyr pêl-droed. Y nod felly yw creu ymarferion sy'n ysgogi sgiliau gwybyddol a ffisiolegol chwaraewr / timau mewn amgylchedd sydd wedi'i optimeiddio ar gyfer dysgu. Yn aml mae bwlch rhwng y theori a'r arfer yn y byd pêl-droed. Bwriad y prosiect hwn yw pontio'r bwlch hwn, gyda gwahanol ddisgyblaeth gwyddoniaeth a'r gêm ei hun yn dylunio ymarfer corff.

Dysgu mwyEffeithlonrwydd Hyfforddi

Ydych chi'n hyfforddi'ch chwaraewyr mor effeithlon â phosibl? Fel hyfforddwyr ar bob lefel o'r gêm, mae gennym amser cyfyngedig bob wythnos i ddatblygu a hyfforddi ein chwaraewyr. Dylid rhoi ystyriaeth ofalus i ddylunio, cynnwys a rheoli ymarferion hyfforddi pêl-droed er mwyn defnyddio amser hyfforddi yn effeithlon. Mae'n rhaid i sesiynau hyfforddi ofyn am integreiddio cydrannau ffisiolegol a seicolegol y gêm. Rhaid i bob ymarfer gael ei hadeiladu gyda'r gêm mewn golwg, gan adlewyrchu'r camau gweithredu, y dwysedd, a'r swyddi o gêm fel y bo'n bosibl o fewn fframwaith addysgu. Mae'r amgylchedd hyfforddi yn syml yn gyflym / munud o gêm sy'n cael ei dorri i lawr yn arena reolaidd / gludadwy. Rydym yn cynnig 'hyfforddiant yn yr amgylchedd' lle mae chwaraewyr yn cael profiad mor agos â phosib o'r gêm lawn o'r diwrnod cyfatebol.

Dysgu mwy


Cudd-wybodaeth Pêl-droed

Mae academïau pêl-droed gorau'r byd (FC Barcelona - La Masia, Ajax, Lerpwl, Manchester United, Bayern Munich, ac ati) yn cynhyrchu chwaraewyr pêl-droed hynod ddeallus ac anhygoel. Yn gallu chwarae mewn mannau tynn o dan lefelau uchel o bwysau gan wneud miloedd o benderfyniadau a chamau gweithredu fesul gêm bêl-droed. Mae niwroleg swyddogaethol wedi dangos inni y gellir hyfforddi (gweithredu) y camau a'r prosesau sydd eu hangen i ddatblygu 'gweledigaeth' ac 'ymwybyddiaeth'. Yn raddol i ddod yn adfyfyr ac yn awtomataidd. Mae arsylwi a deall o ble mae'ch tîm yn cyd-fynd, y gwrthwynebydd a'r bêl yn hanfodol i ddeall sefyllfaoedd a bod y camau priodol (pasio, croesi, ergyd) i'w perfformio.
Gall galluoedd gweledol berfformio perfformiad pêl-droed. Rhaid ategu hyfedredd technegol gyda lefel uchel o wybodaeth bêl-droed mewn cystadleuaeth lefel uchel. Mae'n hollbwysig felly bod ein hymarferion yn caniatáu cyfleoedd i chwaraewyr hyfforddi techneg arsylwi / ymddygiadau a gwneud penderfyniadau. Gan ganolbwyntio nid yn unig ar y camau gweithredu terfynol (hy pasio, croesi, ergyd), ond y lleoliad a'r symudiadau sy'n ei amgylchynu hefyd.

Dysgu mwy


Egwyddorion arweiniol

Mae'r llyfrgell hyfforddi yn gasgliad o ymarferion sefydliadol sy'n mynd i'r afael â datblygu systemau ffisiolegol a seicolegol rhyngddibynnol ar y cyd. Yn anffodus, mae methodolegau hyfforddi traddodiadol wedi canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau technegol ynysig yn bennaf.

Dysgu mwy