Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Offer Pêl-droed
Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Mewngofnodi
Cofrestru


Siop Puma.com

Driliau Tactegau pêl-droed

Mae tactegau pêl-droed yn cael eu defnyddio gan y timau pêl-droed gorau heddiw wedi dod yn fwyfwy cymhleth. Defnyddir driliau tactegol mewn sesiynau hyfforddi i ddatblygu dealltwriaeth o'r tactegau i'w defnyddio mewn gemau. Y dyddiau hyn, mae gwendidau unigol yn yr wrthblaid yn cael eu hymchwilio o flaen amser ac yn cael eu hecsbloetio trwy strategaeth pêl-droed. Mae'n rhaid i chwaraewyr arbenigo mewn swydd benodol y maent yn dechrau ei dysgu o oedran cynnar. Mae hyfforddwr pêl-droed i fod i gydbwyso'r chwaraewyr ar ei dîm pêl-droed ei hun yn ôl eu rhinweddau gan gadw cryfderau a gwendidau'r gelyn mewn cof.

Diffiniad o Strategaeth
Strategaeth yw 'Game Plan' a leolir yn y cryfderau a gwendidau eich timau eu hunain priodoleddau, yr ymddygiad a ddisgwylir gan y gwrthwynebwyr, amodau allanol (hy cae, y tywydd, ac ati) ac mae'r rheolau'r gêm. Strategaeth yn dwyn mewn cof y ymddygiadau a gweithredoedd ein gwrthwynebwyr a ddisgwylir.

Diffiniad o Tactegau
Tactegau yw'r camau penodol y gall unigolion, grwpiau cydran, neu'r tîm cyfan yn perfformio. Tactegau yn cyfeirio at gamau gweithredu wedi'u targedu sy'n caniatáu gwireddu strategaeth.