Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Mewngofnodi
cofrestr


Offer Pêl-droed
Siop Puma.com

Driliau Tactegau pêl-droed

Mae tactegau pêl-droed yn cael eu defnyddio gan y timau pêl-droed gorau heddiw wedi tyfu'n fwyfwy cymhleth. Defnyddir ymarferion tactegol mewn sesiynau hyfforddi i ddatblygu dealltwriaeth o'r tactegau i'w defnyddio mewn gemau. Heddiw, mae gwendidau unigol yn yr wrthblaid yn cael eu hymchwilio o flaen llaw a'u hecsbloetio trwy strategaeth pêl-droed. Rhaid i chwaraewyr arbenigo mewn sefyllfa benodol y maent yn dechrau dysgu o oedran cynnar. Mae hyfforddwr pêl-droed i fod i gydbwyso'r chwaraewyr ar ei dîm pêl-droed ei hun yn ôl eu nodweddion tra'n cadw golwg ar gryfderau a gwendidau'r gelyn.

Diffiniad o Strategaeth
Strategaeth yw 'Game Plan' a leolir yn y cryfderau a gwendidau eich timau eu hunain priodoleddau, yr ymddygiad a ddisgwylir gan y gwrthwynebwyr, amodau allanol (hy cae, y tywydd, ac ati) ac mae'r rheolau'r gêm. Strategaeth yn dwyn mewn cof y ymddygiadau a gweithredoedd ein gwrthwynebwyr a ddisgwylir.

Diffiniad o Tactegau
Tactegau yw'r camau penodol y gall unigolion, grwpiau cydran, neu'r tîm cyfan yn perfformio. Tactegau yn cyfeirio at gamau gweithredu wedi'u targedu sy'n caniatáu gwireddu strategaeth.