Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Offer Pêl-droed
Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Mewngofnodi
Cofrestru


Siop Puma.com

Model Hyfforddi

Manylir ar y model hyfforddi o fewn y 4 eiliad cydgysylltiedig o chwarae, gan hyfforddi ymddygiadau penodol mewn cyfres o ymarferion sy'n ysgogi arddull chwarae benodol . Amlinellir pob cam ymhellach i ardal ffisegol y cae pêl-droed y mae'r pwnc penodol hwnnw'n gysylltiedig ag ef. Defnyddiwch y model rhyngweithiol isod i gysylltu â'r cyfnodau hyfforddi amrywiol. Cyfnodoli Tactegol. Am fanylion ar y fethodoleg hon cyfeiriwch at Theori Cyfnodoli Tactegol.Yn dilyn Macro ac Is-Egwyddorion ein Model Gêm rydym yn adeiladu Calendr Hyfforddiant Cyfnodol gan ddefnyddio Macro Cycles a Micro Cycles i gyflawni ein hamcanion hyfforddi gan ystyried gwahanol gamau tymor timau (hy Cystadleuol, Oddi ar y Tymor, ac ati). Cwricwlwm Gellir defnyddio maes llafur neu gwricwlwm hyfforddi pêl-droed i ddarparu fframwaith a nodi agweddau ar y gêm y penderfynir eu bod yn hanfodol i ddatblygu arddull a methodoleg chwarae benodol. Nid cwricwlwm gyda chanllawiau anhyblyg yw'r nod sy'n ffurfio model safonol sy'n cyfyngu ar greadigrwydd hyfforddwyr unigol. Y nod yw datblygu llyfrgell gymunedol o ymarferion a sesiynau hyfforddi a ddylai fod yn hyblyg i anghenion unigryw'r amgylchedd hyfforddi a'r chwaraewyr pêl-droed dan sylw. Creu set bleserus a heriol o weithgareddau a driliau i gynorthwyo'r broses ddysgu yn well. Nid yw PRhA yn rhagnodi i hyrwyddo unrhyw un dull fel y ffordd gywir o hyfforddi'r gêm. Mewn gwirionedd, mae gwreiddiau'r prosiect yn seiliedig yn bennaf ar y gred sylfaenol bod yna ffyrdd diddiwedd a hyfforddi a chwarae pêl-droed. O’r herwydd, rydym yn credu mewn hyblygrwydd a’r gallu i addasu ac mae hyfforddwyr yn datblygu eu hathroniaeth a’u gweledigaeth eu hunain ar gyfer pêl-droed.