Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Chwilio - Tags
Chwilio - Cynnwys
Offer Pêl-droed
Siop Puma.com

"Rhaglenni datblygu ac ymarferion dysgu wedi'u seilio
ar fethodoleg hyfforddi fodern a neuro-wyddoniaeth. "

ADNODDAU AR GYFER 25 + EPL A PRO COACHES

FA, USSF, SFA

SOCCER DRILLS & HYFFORDDI'R PÊL DROED

"Rhaglenni datblygu ac ymarferion dysgu wedi'u seilio
ar fethodoleg hyfforddi fodern a neuro-wyddoniaeth. "

UEFA PRO COACHES

Tiwtorialau VIDEO HD a PDFS

SESIYNAU HYFFORDDIANT 500 +

"Rhaglenni datblygu ac ymarferion dysgu wedi'u seilio
ar fethodoleg hyfforddi fodern a neuro-wyddoniaeth. "

YMARFERION PÊL-DROED

Tiwtorialau VIDEO HD a PDFS

SESIYNAU HYFFORDDIANT 500 +

Model Hyfforddi

Manylir ar y model hyfforddi o fewn yr eiliadau chwarae rhwng 4, ymarferion hyfforddi penodol mewn cyfres o ymarferion sy'n ysgogi arddull benodol o chwarae. Caiff pob cam ei ymestyn ymhellach i ardal ffisegol y cae pêl-droed y mae pwnc penodol yn gysylltiedig â hi. Defnyddiwch y model rhyngweithiol isod i gysylltu â'r gwahanol gyfnodau hyfforddi. Cyfnodoli Tactegol. Am fanylion ar y fethodoleg hon cyfeiriwch at Theori Cyfnodoli Tactegol.

Model Hyfforddi V1.0

Model Hyfforddi Pêl-droed PSC

Yn dilyn Macro ac Is-Egwyddorion ein Model Gêm, rydym yn adeiladu Calendr Hyfforddi Cyfnodedig gan ddefnyddio Macro Cycles a Micro Cycles i gyflawni ein hamcanion hyfforddi gan ystyried gwahanol gyfnodau tymor timau (hy Cystadleuol, Oddi ar y Tymor, ac ati). Gellir defnyddio maes llafur Cwricwlwm A neu bwyllgor hyfforddi pêl-droed i ddarparu fframwaith a nodi agweddau o'r gêm a bennir yn hanfodol i ddatblygu arddull a methodoleg chwarae arbennig. Nid y nod yw cwricwlwm gyda chanllawiau anhyblyg sy'n ffurfio model safonol sy'n cyfyngu ar greadigrwydd hyfforddwyr unigol. Y nod yw datblygu llyfrgell gymunedol o ymarferion hyfforddi a sesiynau a ddylai fod yn hyblyg i anghenion unigryw yr amgylchedd hyfforddi a chwaraewyr pêl-droed dan sylw. Creu set o weithgareddau a driliau pleserus a heriol i gynorthwyo'r broses ddysgu yn well. Nid yw PSC yn rhagnodi i hyrwyddo unrhyw un dull fel y ffordd gywir o hyfforddi'r gêm. Mewn gwirionedd, mae gwreiddiau'r prosiect yn seiliedig yn bennaf yn y gred sefydlu bod yna ffyrdd anfeidrol a pêl-droed hyfforddi a chwarae. O'r herwydd, credwn fod gennym hyblygrwydd ac addasrwydd a hyfforddwyr sy'n datblygu eu hathroniaeth a'u gweledigaeth eu hunain ar gyfer pêl-droed.